HEROCAT AMA (VN)

I. Lời mở đầu:

Cộng đồng người chơi HERO CAT GAMEFI thân mến, chào các bạn, hai lần AMA trước đều đã thu hút được sự quan tâm cực lớn và phản hồi tương đối tích cực của người chơi. Nhóm dự án chân thành cảm ơn sự ủng hộ của các bạn.

Dự tính ban đầu của nhóm dự án AMA là để nhiều người chơi trong cộng đồng hiểu rõ kế hoạch sắp tới của nhóm dự án và HERO CAT GAMEFI. Nhóm dự án đã tiến hành dự án theo kế hoạch và không ngừng hoàn thiện hệ thống chu trình kinh tế và sinh thái của toàn bộ nhóm dự án. Tôi tin rằng trong tương lai HERO CAT GAMFI sẽ tiếp tục phát triển lâu dài. Mỗi lần có bản cập nhật phiên bản lớn hơn đều sẽ tổ chức AMA vào thời điểm thích hợp. Thời gian AMA lần này khoảng 30 phút. HERO CAT GAMFI sắp tới sẽ có rất nhiều chức năng mới lần lượt được ra mắt, để tránh chồng chất quá nhiều nội dung khiến người chơi không thể tiêu hóa tốt hơn. Chúng tôi sẽ tăng tần suất tổ chức AMA và nâng cao chất lượng của mỗi lần AMA, xin các bạn vui lòng chờ đợi.

Nội dung chính của AMA của nhóm dự án hôm nay là: Phiên bản đầu tiên DEFI3.0 sẽ được ra mắt trong thời gian tới. DEFI3.0 là cách chơi mới DEFI do nhóm dự án sáng tạo lần nữa. Có rất nhiều điểm khác biệt với DEFI trên thị trường, tất nhiên, chúng tôi cho rằng DEFI3.0 cần phải có nhiều cách chơi trao quyền nhiều hơn. Lát nữa tôi sẽ giải thích phiên bản đầu tiên của HERO CAT DEFI3.0 cho các bạn. Các bạn đừng bỏ lỡ DEFI3.0 nhé.

II. HERO CAT DEFI3.0:

GAME + DEFI = GAMEFI, chúng tôi cho rằng sự kết hợp giữa GAME và DEFI sẽ tạo ra cách chơi mới và một chu kỳ kinh tế mới. DEFI có thể làm cho hệ thống kinh tế duy nhất trở nên phong phú hơn, có thể làm cho Token do game tạo ra có hướng quản lý tài sản tốt hơn, như đặt Token vào DEFI để thực hiện khai thác thanh khoản chu trình. Các thành viên cộng đồng tham gia AMA lần trước đều đã hiểu sơ bộ về HERO CAT DEFI 3.0, chúng tôi sẽ giới thiệu chi tiết một chút về DEFI 3.0 lần nữa.

Hầu hết các dự án cần có token của nhóm dự án sở hữu "LP" mới có thể tham gia khai thác thanh khoản và "LP" của HERO CAT cũng yêu cầu người chơi tự thêm nhóm thanh khoản vào PancakeSwap để có được "LP", thông qua cầm cố tiền tệ kép "HCT + BUSD" để có được "LP", "LP" sẽ được chuyển đổi với giá trị thời gian thực của token. Giá token thấp và chi phí "LP" thấp, giá token càng cao, chi phí “LP” của LP cao, cũng có nghĩa là, cùng một lượng “LP” khi giá tiền tệ tăng lên thì chi phí yêu cầu sẽ càng cao.

1. Phần giới hạn LP:

Rất nhiều DEFI trên thị trường là hoàn toàn mở và không giới hạn cho tất cả người chơi tham gia, mà HEROCAT DEFI 3.0 áp dụng mô hình phần giới hạn. Mỗi khu vực khai thác đều giới hạn LP cầm cố. Theo quyền và lợi ích liên quan của người dùng cộng đồng, có được phần LP đã cầm cố có liên quan theo mức vốn chủ sở hữu liên quan của người dùng cộng đồng. Cầm cố LP áp dụng phương thức hạn ngạch + ai đến trước được trước. Nếu phần LP đã đầy, các thành viên khác trong cộng đồng không thể tham gia và họ cần đợi các thành viên cộng đồng khác rút khỏi LP thì họ mới có cơ hội tham gia.

2. Kết hợp nhiều khu vực khai thác:

HEROCAT DEFI3.0 tương ứng với nhiều loại hệ thống của dự án và thiết lập các khu vực khai thác DEFI khác nhau.

Khu vực khai thác A: Nhóm khai thác vốn chủ sở hữu hàm băm của thú cưng khai thác, giới hạn phần "LP" mà người chơi có thể cầm cố trong khu vực khai thác A theo hàm băm của thú cưng khai thác. Cấp càng cao, phần càng nhiều, và ngược lại.

Khu vực khai thác B: Nhóm khai thác vốn chủ sở hữu sức chiến đấu game, giới hạn phần "LP" mà người chơi có thể cầm cố trong khu vực khai thác B theo sức chiến đấu của mèo anh hùng ra trận trong game. Cấp càng cao, phần càng nhiều, và ngược lại.

Khu vực khai thác C: Nhóm khai thác vốn chủ sở hữu tỷ lệ băm của bãi siêu khai thác trong game, nhóm khai thác vốn chủ sở hữu khu vực siêu khai thác trong game, giới hạn phần "LP" mà người chơi có thể cầm cố trong khu vực khai thác B theo tỷ lệ băm của mèo khai thác siêu cấp ra trận trong game. Cấp càng cao, phần càng nhiều, và ngược lại.

Khu vực khai thác D: Khu vực khai thác vốn chủ sở hữu may mắn, rút thăm xin mua ngẫu nhiên sẽ nhận được phần cầm cố.

HEROCAT DEFI3.0 Khu vực khai thác A - Giới thiệu nhóm khai thác vốn chủ sở hữu tỷ lệ băm thú cưng khai thác

Hôm nay chúng tôi sẽ giải thích sâu về khu vực khai thác DEFI3.0 A sắp mở - nhóm khai thác nhóm vốn chủ sở hữu tỷ lệ băm thú cưng khai thác.

MUMU và TOTO là bước đầu tiên của các thành viên trong cộng đồng tham gia vào HEROCATGAMEFI. Cũng có thể nói rằng MUMU và TOTO là nền tảng cốt lõi trong việc tạo ra các thú cưng khai thác của HEROCATGAMEFI. Chỉ những người sở hữu MUMU và TOTO mới có thể tham gia game. Cùng với việc cập nhật và thay thế của cộng đồng, MUMU và TOTO Sẽ ngày càng được trao quyền nhiều hơn. Sự ra mắt của DEFI3.0 lần này sẽ là bước đầu tiên của việc trao quyền. Việc ra mắt các mô-đun mới trong tương lai sẽ không tách rời hai thú cưng khai thác Genesis này, và sẽ ngày càng có nhiều quyền hơn. Đồng thời, các thành viên cộng đồng đã bỏ qua chúng trước đây, cần phải nắm lấy cơ hội lần này.

(1) Khu vực khai thác A- Nhóm khai thác vốn chủ sở hữu sức mạnh hàm băm thú cưng khai thác

Khu vực khai thác A là khu vực khai thác có hạn mức giới hạn, người dùng cần nhấp để lấy phần LP. Sau khi phần LP đã đầy, các thành viên khác trong cộng đồng không thể tham gia vào khu vực khai thác A và chỉ có thể đợi các thành viên khác trong cộng đồng rút khỏi khu vực khai thác A thì họ mới có cơ hội tham gia.

(2) Cấp vốn chủ sở hữu cầm cố của khu vực khai thác A:.

Phần LP nhận được căn cứ cấp tỷ lệ băm cao thấp của MUMU và TOTO. Tỷ lệ băm càng cao, thì phần LP nhận được càng nhiều. Mỗi một tỷ lệ băm có thể nhận được 2LP vốn chủ sở hữu cầm cố, với giới hạn tối đa là 20.000LP.

(1)

(3) Hai khu vực khai thác cầm cố vốn chủ sở hữu của khu vực khai thác A:

Khu vực khai thác A được chia thành hai khu vực khai thác, đó là khu vực khai thác vốn chủ sở hữu ban đầu và khu vực khai thác vốn chủ sở hữu tái đầu tư.

a) Khu vực khai thác vốn chủ sở hữu ban đầu: Theo cộng đồng người chơi, tỷ lệ băm của thú cưng khai thác, sức mạnh chiến đấu của mèo chiến, tỷ lệ băm của mèo khai thác siêu cấp, và các vốn chủ sở hữu liên quan, như tỷ lệ băm của thú cưng khai thác càng cao thì phần LP cầm cố nhận được sẽ càng nhiều, phần thưởng khai thác thanh khoản được phân phối 24 giờ một lần.

b) Khu vực khai thác vốn chủ sở hữu tái đầu tư: Số lượng HCT do người chơi tạo ra thông qua khu vực khai thác vốn chủ sở hữu ban đầu và khu vực khai thác vốn chủ sở hữu tái đầu tư sẽ quyết định phần của LP đã cam kết của người chơi trong khu vực khai thác vốn chủ sở hữu tái đầu tư. Sản lượng HCT càng nhiều, phần của LP có thể được cam kết càng cao, mỗi ngày cập nhật có thể tái đầu tư phần khu vực khác thác vốn chủ sở hữu. Khu vực khai thác vốn chủ sở hữu tái đầu tư có lãi suất hàng năm cao hơn khu vực khai thác vốn chủ sở hữu ban đầu và phần thưởng khai thác thanh khoản sẽ được phát mỗi lần sau 24 giờ.

Khi người chơi tham gia thành công vào khu vực khai thác vốn chủ sở hữu ban đầu của khu vực khai thác A, vì khu vực khai thác A sẽ khai thác sản lượng lần đầu tiên sau 24 giờ, sẽ nhận được khu vực khai thác vốn chủ sở hữu tái đầu tư của khu vực khai thác A, và số lượng HCT được tạo ra cao hay thấp sẽ là nhân tố của quyết định việc tái đầu tư LP vào khu vực khai thác vốn chủ sở hữu. sản lượng HCT càng nhiều, thì phần LP có thể được cầm cố sẽ càng nhiều, chúng ta có thể tăng sản lượng của khu vực khai thác A bằng cách liên tục tái đầu tư các LP, và tỷ lệ lãi suất hàng năm của sản lượng của khu vực khai thác vốn chủ sở hữu tái đầu tư trong khu vực khai thác A là bằng khoảng 2 lần tỷ lệ lãi suất hàng năm của khu vực khai thác vốn chủ sở hữu ban đầu, đây là cơ chế DEFI mới do nhóm dự án HEROCAT sáng tạo ra. DEFI của các dự án khác là sự tham gia không giới hạn, bạn có thể vào hoặc ra bất cứ lúc nào. Nhưng DEFI của HEROCAT thì có giới hạn, bạn có thể ra bất cứ lúc nào nhưng không thể vào bất cứ lúc nào, chỉ có thể bổ sung vào khi có người chơi thoát ra.

(4) Lãi suất hàng năm của khu vực khai thác A:

HEROCAT DEFI3.0 rất khác với DEFI thông thường, tôi nghĩ mọi người đều nhận ra rằng HEROCAT DEFI3.0 là do khu vực khai thác vốn chủ sở hữu ban đầu và khu vực khai thác vốn chủ sở hữu tái đầu tư hợp thành. Sản lượng của khu vực khai thác tái đầu tư cao hơn nhiều so với khu vực khai thác ban đầu, hơn nữa tất cả các khu vực khai thác hàng năm là một giá trị không cố định, sản lượng được tính toán bằng thuật toán AI dựa theo biến động giá của HCT, cho nên về mặt lý thuyết, tỷ lệ lãi suất hàng năm của chúng ta là không giới hạn.

(5) Sản lượng của khu vực khai thác A:

Các bạn có cho rằng đó là tất cả những gì về DEFI3.0 không? Đương nhiên không phải đơn giản như vậy, hiện tại nó đang ở giai đoạn đầu, cùng với việc phát hành nhiều khu vực khai thác khác nhau, HCT sẽ không còn là đầu ra duy nhất nữa. Mọi người thử nghĩ xem, HEROCAT DEFI có thể tạo ra token hoặc các vật phẩm trò chơi của các dự án khác, đó sẽ là một điều rất COOL. Trước tiên, bạn phải giành được phần LP trước mới có thể nhận được lợi ích tiếp theo.

3.0 là một mô-đun kinh tế được nhóm dự án thiết kế cẩn thận, tỉ mỉ. Không phải ai cũng có thể tham gia, nhưng những người tham gia đều là những người chơi có lòng tin mạnh mẽ và sự gắn bó với HEROCAT. Dự án có thể phát triển ổn định, nó sẽ đem lại những phần thưởng to lớn cho những người tham gia.

III. Triệu hồi mèo khai thác siêu cấp

Có phải nhiều người chơi như tôi sẽ tiếp tục mở các rương báu để thành lập "Biệt đội anh hùng" của riêng họ trong ngày mở cửa beta công khai không? Tôi tin rằng trong quá trình trải nghiệm game hơn mười ngày, người chơi đã có "đội hình mạnh nhất" của riêng mình, trong khi bãi siêu mỏ tương đối đơn điệu, nếu cố gắng cũng chỉ nhận được "GAGA" và "LULU", và vì tỷ lệ băm cơ bản của "GAGA" cao hơn "LULU", người chơi đã tích lũy được rất nhiều "LULU" sau khi mở hộp nhiều lần, và chúng không thể phản ánh giá trị, vì vậy nhóm dự án sẽ mở một chức năng mới cho Siêu Mine - Super Mine Summon Cat.

Có phải rất nhiều người chơi đều giống như tôi, vào ngày mở thử nghiệm sẽ không ngừng mở rương để thành lập "Đội mèo chiến anh hùng" của riêng mình không? Tôi tin rằng trong hơn mười ngày trải nghiệm trò chơi, người chơi đã có "đội hình mạnh nhất" của mình, so với mỏ khai thác siêu cấp thì tương đối đơn điệu, vì xác suất rơi của thần thánh và truyền thuyết là rất thấp, nên hầu hết người chơi chỉ có thể nhận được "GAGA" và "LULU" cho dù đã cố gắng thử thế nào đi chăng nữa, và vì sức tính toán cơ bản của "GAGA" cao hơn "LULU", người chơi đã tích được rất nhiều "LULU" sau nhiều lần mở rương, chúng không thể phản ánh giá trị, vì vậy nhóm dự án sẽ mở một chức năng hoàn toàn mới cho mỏ khai thác siêu cấp - triệu hồi mèo khai thác siêu cấp.

Ngày 12 tháng 1, quản trị viên của chúng tôi đã đăng ba bức ảnh gốc trò chơi trong nhóm (bên dưới)

Tôi tin rằng nhiều người đã đoán rằng chúng là mèo khai thác siêu cấp mới được tung ra, cái chức năng triệu hồi này giống với mèo chiến, người chơi có thể triệu hồi mèo khai thác siêu cấp mới với một xác suất nhất định tùy theo chất lượng và số lượng của vật hiến tế, tương tự như "Cream" "và" Rock ". Thú cưng khai thác siêu cấp là một phần quan trọng của trò chơi, các bạn đừng so sánh mèo khai thác siêu cấp với thú cưng. Thú cưng khai thác có hướng phát triển của thú cưng khai thác, mèo khai thác cũng vậy. Giống nhau ở chỗ, chức năng của chúng còn nhiều hơn những gì thấy bây giờ, chi tiết sẽ được triển khai trong AMA tiếp theo.

IV. Thử nghiệm mô hình kinh tế máy chủ thử nghiệm gần đây của hệ thống Guild + thử nghiệm công khai sắp tới

Trên thực tế, không ít những người chơi chúng ta đã tham gia vào hệ thống Guild trong đợt thử nghiệm nội bộ, đây là một hệ thống tổ chức DAO rất độc đáo, giúp gắn kết giữa những người chơi với nhau chặt chẽ hơn. Trò chơi và thực tế thường giống nhau, chỉ có giao tiếp và hợp tác mới có thể phát triển và lớn mạnh.

Nhờ những dữ liệu được phản hồi trong quá trình thử nghiệm nội bộ, chúng tôi sẽ cải thiện hơn nữa hệ thống Guild hiện có, và bắt đầu thử nghiệm dữ liệu mô hình kinh tế trên máy chủ thử nghiệm đã bị xóa file, đồng thời sau khi hoàn thành thử nghiệm lần mô hình kinh tế này sẽ ra mắt trên máy chủ chính thức không xóa file, ai sẽ là Guild đầu tiền của HEROCAT, chúng ta cùng chờ xem nhé.

V. Kết luận

Trong quá trình bình thường, lần AMA này lẽ ra đã kết thúc, nhưng lần này sẽ có một chút khác biệt, với việc mọi người vẫn đang lắng nghe kênh, nhóm dự án có đôi điều muốn nói với những người chơi.

HEROCAT GAMEFI so sánh với nhiều dự án trên thị trường, giai đoạn phát triển của chúng tôi chỉ có thể gọi là giai đoạn khởi đầu, còn so với quy hoạch riêng thì chỉ có thể nói là mới đạt 5% tổng quy hoạch. Kể từ khi bắt đầu thử nghiệm, chúng tôi đã nhận được rất nhiều tràng pháo tay, khen ngợi và cả những hoài nghi.

Trên thực tế, những thay đổi trong HEROCAT ai cũng có thể cảm nhận được, sự thay đổi của các dự án khác là 1 quý, còn chúng ta chỉ cần một tháng, sự thay đổi của các dự án khác là 1 tháng thì chúng ta chỉ cần 1 tuần hoặc thậm chí 1 ngày. Tất nhiên, trong quá trình từ đơn giản đến tinh chỉnh, sẽ có những vấn đề lớn nhỏ và sự lớn mạnh là điều không thể tránh khỏi. Điều khiến chúng tôi rất vui là khi những người chơi theo dõi dự án trong một khoảng thời gian đã có sự khoan dung và thấu hiểu rất lớn, và số người không ngừng tăng lên. Tôi tin rằng sự đồng thuận đã dần được hình thành và mọi người đều biết rằng mục tiêu của nhóm dự án là tạo ra một game Metaverse lâu dài và ổn định, điều này cần có thời gian và mọi người trong kênh sẽ là những người chứng kiến.

Nhóm dự án cũng không né tránh những hoài nghi của người chơi, chẳng hạn như: Thu nhập thấp, chức năng không hoàn hảo, v.v. Theo chúng tôi thấy, một số người đã quá khắt khe, [ETH] cũng không phải là chuẩn mực từ lúc mới sinh ra, trong những năm đầu tiên, giá trị của ether không thể so sánh với giá hiện tại. "AXIE" cho đến nay đã được sử dụng được 4 năm, các bạn làm sao có thể đem một trò chơi 4 tháng (15 ngày public beta) ra so sánh đây? Bên cạnh đó, lịch sử đã chứng minh rằng nhiều sản phẩm cạnh tranh với HEROCAT không còn tồn tại nữa mà chúng tôi đang phát triển nhanh hơn.

Về cơ bản, kênh này đều là những người chơi đã tin tưởng HEROCAT, vì vậy mọi người là cùng một chiến tuyến rồi, cũng giống như việc lựa chọn tình yêu, yêu nhau chân thành, tin tưởng và thấu hiểu nhau, đi đến cuối cùng là một hành trình tươi đẹp; nếu không còn yêu nữa thì hãy ra đi và tìm kiếm tình yêu mới, nếu muốn gặt hái thành quả tình yêu trong hai hoặc ba ngày, chỉ đổi lấy được sự tổn thương.

Cảm ơn tất cả các bạn đã tham gia lần AMA này, gửi lời chúc tốt đẹp nhất đến các bạn.

Last updated